ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ม.2      สังคมศึกษาฯ   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย คลิกที่นี่

แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

สถาปนาอาณาจักรอยุธยา คลิกที่นี่

การเมืองการปกครองอาณาจักรอยุธยา คลิกที่นี่

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากรทวีปแอฟริกา คลิกที่นี่

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา คลิกที่นี่

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559