ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.6      คณิตศาสตร์   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป คลิกที่นี่
การบวก การลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วนที่ไม่เท่ากัน คลิกที่นี่
การคูณเศษส่วน คลิกที่นี่
การหารเศษส่วน คลิกที่นี่
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
เขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 , 100 , 1,000 ในรูปทศนิยม คลิกที่นี่
การคูณทศนิยม คลิกที่นี่
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม คลิกที่นี่
โจทย์การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ระคน คลิกที่นี่
สมบัติของเส้นขนาน คลิกที่นี่
การพิจารณาเส้นขนาน คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559