ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.4      ภาษาไทย   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การอ่านเขียนคำที่มี ร, ล เป็นพยัญชนะต้น คลิกที่นี่
การอ่านเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คลิกที่นี่
การอ่านเรื่องตามเวลา (อ่านจับใจความ) คลิกที่นี่
การเขียนย่อความ คลิกที่นี่
ชนิดของคำและหน้าที่ของคำในประโยค คลิกที่นี่
การแต่งประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน คลิกที่นี่
การแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ คลิกที่นี่
การแต่งบทร้อยกรอง คำขวัญ คลิกที่นี่
เพลงพื้นบ้าน คลิกที่นี่
การอ่านบทร้อยกรอง คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559