th.khanacademy.org
KhanAcademy Thai
 คานอะคาเดมี่ ไทย เว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ได้รับอนุญาตการแปลจาก www.khanacademy.org พากย์เสียงเนื้อหาเป็นภาษาไทยในวิดีโอหมวดคณิตศาสตร์ เรื่องพีชคณิต เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
รายการแนะนำ 
Algebra - 02 Equations 2
 โจทย์สมการจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากเราเข้าใจหลักการพื้นฐาน ก่อนต่อยอดไปยังโจทย์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มาชมวิธีการแก้โจทย์สมการแบบเห็นภาพจริง ที่ไม่ได้มีเพียงแค่การบวก ลบ คูณ หารเลขอยู่ในใจ
Algebra - 82 Recognizing odd and even functions
 เข้าใจนิยาม คุณสมบัติของฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่ พร้อมตัวอย่างฟังก์ชั่นแต่ละประเภทในรูปแบบต่างๆ
Pre-algebra - 28 Number Base Conversion Practice
 ชมวิธีแปลงเลข 31 และ 11000011 ให้เป็นเลขฐาน 2 ฐาน 10 และฐาน 16
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559