www.apple.com/th/itunes
iTunes U
 ชุดรวมเนื้อหาการศึกษาแบบดิจิทัลฟรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 1000 แห่ง รวมทั้งสถาบันการศึกษาระบบ K12 อาทิ Stanford, Yale, MIT, Oxford และ UC Berkeley ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณคดี ปรัชญา สังคม ฯลฯ ในรูปแบบหนังสือ ไฟล์ PDF ไฟล์เสียง วิดีโอ ภาพ ลิงก์ และแอพลิเคชัน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
 วิธีการติดตั้ง iTunes U
 ดาวน์โหลดแอพลิเคชัน iTunes U ลงบนอุปกรณ์ระบบ iOS หรือดาวน์โหลดโปรแกรม iTunes ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นค้นหาคอร์สที่ต้องการ แล้วกด Subscribe เพื่อบันทึกเก็บไว้ในเครื่อง
รายการแนะนำ 
Distance Learning Information Technology (DLIT)
 ชุดรวมบทเรียนทางการศึกษาแบบดิจิทัลฟรี โดยครูจากโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทย ในโครงการ Distance Learning Information Technology ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งหนังสือ ไฟล์ PDF ไฟล์เสียง วิดีโอ ภาพ เว็บไซต์ และแอพลิเคชัน ครูสามารถนำมาใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เองทุกที่ ทุกเวลา
Biology: Life on Earth
 นวัตกรรมความรู้วิชาชีววิทยา โดย Edward O. Wilson นักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกัน นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ ทั้งแอนิเมชัน คลังรูปภาพ และแบบฝึดหัดเสริมต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกชั้นปี เช่น ชีวิตคืออะไร ชีวเคมี กลไกการเกิดวิวัฒนาการ ประวัติสิ่งมีชีวิตบนโลก และเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
INVESTIGATING INVERTEBRATES
 สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อย่างแมลง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในสนามหญ้าของโรงเรียน ที่จะบูรณาการความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเข้าด้วยกัน
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559