การพัฒนาวิชาชีพครู

ขนมไทยกับการเรียนรู้ ครูเคียงเพ็ญ พรมพล

ชั้น :
ป.4
กลุ่มสาระ :
ภาษาไทย
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

ปัญหาที่พบของเด็กตอนนี้คือ เด็กไม่ชอบเขียนหนังสือ จึงอยากทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กเขียนหนังสือซึ่งเมื่อพูดถึงการเขียนก็จะต้อง มีการอ่านเข้ามาคู่กันเสมอ ครูจึงต้องหาเนื้อเรื่องเพื่อมาทำให้เกิดเรื่องราวในการเขียน ในที่นี้จะพูดถึงขนมไทย ซึ่งภายในห้องครูก็จะนำขนมไทยพื้นบ้าน หรือขนมท้องถิ่นมาให้ดูและให้ชิมกันจริงๆ แล้วก็จะถามเพื่อให้เกิดกระบวนการคิด เช่น นักเรียนคิดว่าในขนมใส่อะไรบ้าง วิธีทำอย่างไร เคยเห็นที่ไหน คิดว่าขนมแต่ละอย่างมีความหมายหรือเปล่า แล้วก็ให้เขียนเรื่องเล่า เรียงความ ทำให้เกิดความสนุกสนานก่อนแล้วค่อยๆดึงเข้าไปในบทเรียน เด็กๆจะเคลิ้มและยังสนุกกับการเรียนด้วย ซึ่งในเนื้อหาก็จะสอดแทรกวิธีของการเขียนและการอ่านเข้าไปด้วย

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
เข้าสู่ระบบ
เด็ก จะได้ ความรู้ เพิ่มเด็ม - ประสิทธิชัย
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559