คลังสื่อการสอน
ความรู้สึกเชิงจำนวนและแบบรูป
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 1.1 ,ค 1.2 ,ค 4.1
รายละเอียด :

เรื่องความรู้สึกเชิงจำนวนและแบบรูปอาจไม่ได้มีสาระที่ชัดเจนแต่ทั้งหมดก็ถูกสอดแทรกอยู่ในหลักสูตร ซึ่งหากเราสามารถเชื่อมโยงให้นักเรียนของเราเข้าใจสามารถคิดคำนวณเลขได้เร็วยิ่งขึ้น 

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559