คลังสื่อการสอน
Emulsion
ชั้น : ม.1
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 3.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

น้ำกับน้ำมันเป็นสารที่ไม่เข้ากันด้วยสมบัติของความมีขั้วกับไม่มีขั้ว แต่ในชีวิตประจำวันเราสามารถพบเจอสารที่ผสมกันลักษณะนี้ได้เรียกว่า Emulsion ซึ่งต้องอาศัยตัวช่วยที่เรียกว่า Emulsifier นั่นเอง และจากคุณสมบัตินี้ทำให้มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย สื่อวิทย์สอนสนุกตอนนี้จะพาไปรู้จักกับ Emulsifier ให้ลึกไปจนถึงวิธีการทำงานระดับโมเลกุล

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559