คลังสื่อการสอน
การทำปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกับสารละลายโพแทสเซียม
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การทำปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกับสารละลายโพแทสเซียม
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ม.4-6 เคมี เล่ม 5"
หน้า 19 http://www.scimath.org/ebook/sci/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A15-%E0%B8%A1.4-6/index.html
วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (เคมี)
 

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559